top of page

              טכנולוגיית  AmplifyRP® Isothermal Amplification
 קיימות שתי אפשרויות שימוש בטכנולוגיה:
1.  AmplifyRP® XRT-Real Time 
2.  AmplifyRP® Acceler8-End Point 

acceler

1.  AmplifyRP® XRT-Real Time 

שיטה להגברת DNA או RNA בצעד אחד, וזיהוי מהיר:

 • זול ביחס לשיטת PCR\qPCR. 

 • פשוט ומהיר לשימוש- 

 • ללא צורך בהפקה מקדימה של חומצות גרעין.

 • ללא צורך במכשיר תרמו-סייקלר.

 • המכשיר  AmpliFire® Isothermal Fluorometer                                                                  מכוון לטמפרטורה קבועה.

 • תוצאות בגרף על צג המכשיר, בתוך כחצי שעה.

 • אפשר לתייג דוגמאות, לשמור תוצאות ולהעבירן למחשב.

 • שימוש במעבדה או בשדה: בטרייה נטענת עד 6 שעות\חיבור לחשמל.

 • עד 8 דוגמאות להרצה בו זמנית.

 • רמת רגישות וספציפיות גבוהה, בדומה ל- PCR.

 • ניתן לשימוש עם קיטים ספציפיים לפתוגן:                                                                             למשל ל- ToBRFV או ל- Xylella Fs. 

 • ניתן לשימוש ב- Discovery kit- לשימוש עם פריימרים מפיתוח עצמי                                       במעבדות מחקר בתחומי הביולוגיה השונים.  

       להלן קישור לחוברת הדרכה:                                 

       להלן קישור לרשימה המלאה של קיטים לפתוגנים ספציפיים: 

AmplifyRP® Acceler8- End-point amplicon detection

שיטה להגברת DNA או RNA בצעד אחד, וזיהוי מהיר בתוך כחצי שעה,

תוצאה כפס ע"ג מקלוני STRIP (FAM & Biotin), ספציפיים לפתוגן הנבדק.

- ללא צורך בהליך הפקת חומצות גרעין וללא צורך במכשיר תרמו-סייקלר.

- זיהוי ברמת רגישות וספציפיות גבוהה.

- רוכשים מארז Starter Pack   AmplifyRP® Acceler8

המארז כולל את כל הציוד הנחוץ כדי להתחיל להשתמש בטכנולוגיה:

 1. בלוק חימום בטמפרטורה קבוע של 39 מ"צ ל-40 ראקציות 

 2. מיני פיפטור רב פעמי לנפח 10µl ליישום הריאגנטים.

 3. קופסא עם 96 טיפים של 10µl 

 4. קופסא של מבחנות PCR בנפח 200µl 

real time
bottom of page